fbpx

Pristatymo ir grąžinimo sąlygos

Užsakymas ir siuntimas

Prekių užsakymas

 1. Į pirkinių krepšelį įtraukite visas prekes, kurias norite užsisakyti.
 2. Patvirtinkite užsakymą. Perskaitykite prekių pirkimo-pardavimo taisykles ir sutikite su jų sąlygomis.
 3. Apmokėkite už užsakytas prekes  per elektroninę bankininkystę (Paysera).

Užsakytų prekių patvirtinimas

 1. Po Jūsų atlikto apmokėjimo kiekvienas mokėjimų krepšelyje esančios prekės pardavėjas (parduotuvė) privalo patvirtinti apmokėtą prekę ir paruošti ją pristatymui.
 2. Kai visi mokėjimų krepšelyje esančių prekių pardavėjai (parduotuvės) patvirtina apmokėtas prekes, laikoma, kad Jūsų užsakymas yra galutinai patvirtintas ir bus pradėtas vykdyti.

Apmokėtų prekių pristatymas

 1. Kiekviena prekė iš krepšelio Jus gali pasiekti skirtingu metu (jei krepšelyje pasirinktos prekės yra iš skirtingų pardavėjų).
 2. Prekės pristatomos su sąskaita.

Prekių garantija

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos civilinio kodekso 6.364 straipsniu, pardavėjas yra atsakingas vartotojui už bet kokią prekių (įskaitant skaitmeninių elementų turinčias prekes) kokybės reikalavimų neatitiktį prekės pristatymo momentu ir paaiškėjusią ne vėliau kaip per dvejus metus nuo prekės pristatymo (garantija pagal įstatymą).

Prekių grąžinimas

Netinkamos kokybės prekes ar kokybiškas prekes, kurių Jums nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, grąžinamos/keičiamos tiesiogiai kreipiantis į prekių pardavėją, nurodytą sąskaitoje, kuri pristatoma kartu su prekėmis. Jei reikia papildomos pagalbos dėl prekių grąžinimo, galite kreiptis į info@factoryshop.lt.

Tinkamos kokybės prekės keičiamos ir grąžinamos Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nustatytais atvejais ir sąlygomis.
Civilinio kodekso 6.362 straipsnis. Daiktų keitimas ir grąžinimas
1. Pirkėjas turi teisę per keturiolika dienų nuo ne maisto daiktų perdavimo jam, jeigu pardavėjas nėra nustatęs ilgesnio termino, pakeisti nusipirktus daiktus pirkimo ar kitoje pardavėjo nurodytoje vietoje analogiškais kitokių matmenų, formos, spalvos, modelio ar komplektiškumo daiktais. Jeigu keičiant daiktus susidaro kainų skirtumas, pirkėjas su pardavėju privalo atsiskaityti pagal perskaičiuotas kainas.
2. Jeigu pardavėjas neturi pakeitimui tinkamų daiktų, tai pirkėjas turi teisę per šio straipsnio 1 dalyje nustatytą terminą grąžinti daiktus pardavėjui ir atgauti už juos sumokėtą kainą.
3. Pirkėjo reikalavimas pakeisti daiktus tenkinamas, jeigu daiktai nebuvo naudojami, nesugadinti, išsaugotos jų vartojamosios savybės bei nepraradę prekinės išvaizdos ir pirkėjas turi įrodymus, patvirtinančius, kad jis daiktus pirko iš to pardavėjo.
4. Daiktų keitimo ir grąžinimo tvarka, taip pat nekeičiamų ir negrąžinamų daiktų sąrašas nustatyti Mažmeninės prekybos taisyklėse.

Vartotojo reikalavimas pakeisti nusipirktą tinkamos kokybės prekę analogiškomis prekėmis arba grąžinti sumokėtus pinigus dėl Civilinio kodekso 6.362 straipsnyje nurodytų priežasčių gali būti tenkinamas tik tada, kai pardavėjas sutinka, įsigijus šias prekes:
17.2. parfumerijos, kosmetikos ir tualetinius preparatus (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 3303–3307);
17.18. laikrodžius (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9101–9114);
17.21. baldus, patalynės reikmenis, šviestuvus ir apšvietimo įrangą, šviečiančiuosius ženklus, šviečiančiasias iškabas arba panašius dirbinius su nuolatinai įmontuotu šviesos šaltiniu ir jų dalis (kodai pagal Kombinuotąją nomenklatūrą – 9401–9406);

Grąžinamų prekių pristatymas

 1. Grąžinamas prekes pirkėjas privalo pristatyti pardavėjo nurodytu adresu asmeniškai arba per siuntų tarnybą.
 2. Prekių grąžinimo atveju, Pirkėjas sumoka už prekės siuntimą, arba kitais būdais pristato prekę pardavėjui.
 3. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo gauta, būtinai pateikiant naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę pirkėjo sumokėtų pinigų.

Dovanų kuponų pirkimo ir naudojimosi taisyklės

 • Dovanų kuponas galioja 3 mėn. nuo įsigijimo datos.
 • Jeigu perkamų prekių kaina viršija dovanų kupone nurodytą sumą, skirtumas sumokamas atsiskaitant internetu. Jeigu išsirinktų prekių kaina mažesnė už sumą, nurodytą dovanų kupone, skirtumas nebus grąžinamas.
 • Kuponu galima pasinaudoti vieną kartą.
 • Vieno pirkimo metu galima panaudoti daugiau nei vieną kuponą.
 • Į pinigus  kuponas yra nekeičiamas bei negrąžinamas.
 • Daugiau informacijos el.p. info@factoryshop.lt arba tel. +370 617 02 069.

Prekių pirkimo-pardavimo taisyklės

1. Bendrosios nuostatos

1.1. Šios prekių pirkimo – pardavimo taisyklės (toliau – „Taisyklės“) nustato bendrąsias naudojimosi internetine svetaine www.factoryshop.lt (toliau – „Factoryshop“) sąlygas. Taisyklės yra taikomos, kai Pirkėjas renkasi, užsako ir perka Factoryshop siūlomas prekes.

1.2. Factoryshop yra mažmeninės prekybvietė internete, orientuota į vartotojus, perkančius prekes asmeniniams, šeimos, namų ūkio poreikiams, nesusijusiems su verslu ar profesija, tenkinti.

1.3. E-parduotuvėje Factoryshop prekybą organizuoja MB „Jaukūs daiktai”, buveinės adresas: A. Juozapavičiaus pr. 13H-6, Kaunas  (toliau – „Tarpininkas“), veikdama kaip Factoryshop prekybą savo prekėmis vykdančių pardavėjų (toliau – “Pardavėjas”) tarpininkas.

1.4. E-parduotuvėje Factoryshop parduodamos tik Pardavėjui nuosavybės teise priklausančios prekės. Informacija apie Pardavėją yra pateikiama sąskaitose, kurios pateikiamos pristačius prekes.

1.5. Pirkėju šiose Taisyklėse yra asmuo, perkantis e-parduotuvėje Factoryshop (toliau – „Pirkėjas“). Pirkti turi teisę (a) veiksnūs fiziniai asmenys, t. y. asmenys, sulaukę pilnametystės, kurių veiksnumas nėra apribotas teismo tvarka, ir (b) juridiniai asmenys, veikiantys per įgaliotus atstovus.

1.6. Kartu su Pirkėjo pateiktu prekių užsakymu šios Taisyklės tampa tarp Pirkėjo ir Pardavėjo sudaryta sutartimi ir yra abiem šalims privalomas teisinis dokumentas. Sutartis laikoma sudaryta, kai Pirkėjas suformuoja ir pateikia  prekių užsakymą, Taisyklėse nustatyta tvarka ir terminais atlieka apmokėjimą ir Pirkėjo nurodytu elektroniniu paštu Tarpininkas išsiunčia patvirtinimą, kad Pirkėjo užsakymas yra priimtas. Pirkėjas savo lėšomis privalo grąžinti prekes.

1.7. Tarpininkas pasilieka teisę keisti, taisyti ar papildyti Taisykles. Pirkėjui apsiperkant e-parduotuvėje Factoryshop taikomos Taisyklės, galiojančios užsakymo pateikimo momentu, todėl Pirkėjui rekomenduojama su Taisyklėmis susipažinti kiekvieno apsipirkimo metu.

1.8. Tarpininkas neprisiima rizikos ar atsakomybės ir yra nuo jos besąlygiškai atleidžiamas, jei Pirkėjas iš dalies ar visiškai nesusipažino su Taisyklėmis, nors jam tokia galimybė buvo suteikta.

1.9. Tarpininkas informuoja, patvirtina ir garantuoja Pirkėjui, kad jis kaip tarpininkas yra įgaliotas e-parduotuvėje Factoryshop organizuoti, vykdyti Pardavėjui priklausančių prekių prekybą.

2. Prekių kainos, apmokėjimo tvarka ir terminai

2.1. Pardavėjų skelbiamos prekių kainos ir suformuotame užsakyme nurodomos Eurais su PVM. Jeigu Pardavėjas nėra registruotas Lietuvos Respublikos PVM mokesčio mokėtojų registre, jo skelbiamų prekių kainose PVM nėra išskiriamas. Prekės Pirkėjui parduodamos kainomis, galiojančiomis užsakymo pateikimo momentu.

2.2. Pirkėjas atsiskaito už prekes  naudodamasis elektronine bankininkyste. Visiems Vartotojų Factoryshop platformoje atlikti, bei kreditinių/debetinių kortelių ir susijusios informacijos saugojimui yra naudojama trečiosios šalies mokėjimų sistema Paysera. Paysera sistemos valdytojas ir tiekėjas yra „Paysera LT”, UAB. Mokėjimo paslaugų teikėjas veikia pagal Lietuvoje išduotą elektroninių pinigų įstaigos licenziją (Nr. 1). Factoryshop neatsako už trečiosios šalies – mokėjimo ir susijusių paslaugų teikėjo veiksmus ir/ar neveikimą. Vartotojai prisiima visą atsakomybę už su kredito/debeto kortelėmis susijusios informacijos perdavimą mokėjimo paslaugų teikėjui. Naudodamiesi Factoryshop platformoje veikiančia mokėjimų sistema Paysera, Vartotojai sutinka su mokėjimų sistemos Paysera naudojimosi sąlygomis (https://www.paysera.lt/v2/lt-ES/sutartys/bendroji-mokejimo-paslaugu-sutartis) ir jų pagrindu sudaro atskirą mokėjimo paslaugų teikimo sutartį su Paysera mokėjimų sistemos valdytoju. Vartotojai sutikdami su šiomis Bendrosiomis Taisyklėmis tuo pat metu automatiškai sutinka ir su Paysera naudojimosi sąlygomis.

2.3. Už įsigytas prekes PVM sąskaitą-faktūrą Pirkėjui pateikia Pardavėjas.

3. Prekių patvirtinimas, komplektavimas ir pristatymas

3.1. Po Pirkėjo atlikto išankstinio apmokėjimo už prekes, Tarpininkas galutinai patvirtina Factoryshop Pirkėjo pirkinių krepšelyje užsakytų prekių pristatymo Pirkėjui vykdymą, tik gavęs patvirtinimus iš visų Pirkėjo pirkinių krepšelyje esančių prekių Pardavėjų.

3.2. Tarpininkas dės visas pastangas, kad Pirkėjo užsakymas būtų visa apimtimi įvykdytas, tačiau neteikia dėl to garantijų. Jei įvykus užsakymui bent vienos iš pirkinių krepšelyje užsakytos prekės ar pakankamo jos kiekio Pardavėjas negali pateikti, Tarpininkas pakartotinai kreipiasi į Pirkėją su informacija dėl prekės nebuvimo.

3.3. E-parduotuvėje Factoryshop įsigytos prekės pristatomos Pirkėjui kiekvieno pardavėjo atskirai, t.y. vieno krepšelio prekes pirkėjas gali gauti skirtingu metu, bet per bendrai nurodytą terminą.

3.4. Prekių pristatymo mokestis yra įskaičiuotas į prekių kainą.

3.5. Pirkėjo užsakytos prekės pristatomos Factoryshop sistemoje Pirkėjo nurodytu adresu.

3.6. Tuo atveju, kai Pirkėjo Factoryshop sistemoje nurodytu pristatymo adresu Pirkėjas ar gavėjas nerandamas, Pardavėjo siuntėjas turi teisę prekes išduoti bet kuriam kitam nurodytu adresu esančiam pilnamečiui asmeniui.

3.7. Pirkėjas iš anksto sutinka, kad po prekių pristatymo Tarpininkas su kiekvienos Pirkėjo pirktos prekės Pardavėju sudarys susitarimus dėl tarpusavio įsiskolinimų įskaitymo, kurių pagrindu Pirkėjo už įsigytas prekes Tarpininkui sumokėti išankstiniai mokėjimai be papildomų pinigų pervedimų bus įskaityti į Pardavėjų sąskaitas.

4. Sutarties atsisakymas. Prekių grąžinimas

4.1. Netinkamos kokybės prekės ar kokybiškos prekės, kurių Pirkėjui nepatinka forma, dydis, spalva, modelis ar komplektiškumas, keičiamos ar grąžinamos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

4.2. Grąžinant Factoryshop įsigytas prekes, Pardavėjas turi teisę reikalauti užpildyti Pardavėjo pateiktą prekių grąžinimo formą.

4.3. Pardavėjas įsipareigoja grąžinti Pirkėjui sumokėtus pinigus per Pardavėjo numatytą terminą.

4.4. Grąžinamos ar keičiamos kokybiškos prekės privalo būti nesugadintos, nepraradusios prekinės išvaizdos (nenuimtos ir nepažeistos etiketės, nenuplėštos apsauginės plėvelės ir kt.), vartojamųjų savybių ir negali būti naudotos. Prekė turi būti grąžinama originalioje pakuotėje, tos pačios komplektacijos, kokios buvo Pirkėjo gauta, būtinai pateikiant prekės įsigijimo dokumentą, garantinę kortelę (jei ji buvo išduota), naudojimo instrukcijas ir kitus prekės priklausinius. Jeigu prekė nėra pilnai sukomplektuota, yra sugadinta, netvarkinga arba nėra tinkamai supakuota, Pardavėjas turi teisę nepriimti prekės, jos nekeisti ir negrąžinti už prekę Pirkėjo sumokėtų pinigų.

4.5. Už Pirkėjo priimtas, bet vėliau atsisakytas prekes sumokėti pinigai sumokami į Pirkėjo sąskaitą ne vėliau kaip per 14 (keturiolika) dienų nuo Pirkėjo pranešimo apie norimas grąžinti prekes.

5. Apsikeitimas informacija

5.1. Tarpininkas visus pranešimus siunčia ir kitaip kontaktuoja Pirkėjo pirkimo metu pateiktu elektroninio pašto adresu ar telefonu.

5.2. Pirkėjas visus pranešimus ir klausimus siunčia ir kitaip kontaktuoja el. pašto adresu info@factoryshop.lt.

6. Slapukų naudojimas

6.1. Norėdamas Pirkėjui ar prekyvietės lankytojui pasiūlyti visavertes siūlomas paslaugas, Tarpininkas naudoja sisteminius slapukus (angl. cookies). Slapukai naudojami siekiant atpažinti ankstesnį internetinės prekyvietės lankytoją, nustatyti internetinės prekyvietės puslapio kalbą, identifikuoti vartotojo sesiją, sesijos raktą, taip pat siekiant identifikuoti ir ištaisyti internetinėje prekyvietėje esančias klaidas.

7. Baigiamosios nuostatos

7.1. Šios Taisyklės sudarytos vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

7.2. Šių Taisyklių pagrindu kylantiems santykiams taikoma Lietuvos Respublikos teisė.

7.3. Atsiradus žalai, kaltoji šalis atlygina kitai šaliai tiesioginius nuostolius Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka ir pagrindais.

7.4. Visi nesutarimai, kilę dėl šių Taisyklių vykdymo, sprendžiami derybų būdu. Nepavykus susitarti, ginčai sprendžiami Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka.

Informuojame, kad šioje svetainėje naudojami slapukai (angl. cookies). Toliau naršydami sutinkate su mūsų slapukų politika. Skaityti daugiau.